0
Patika preces

Pirkšanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

Šis līgums – pārdošanas noteikumi  (turpmāk – „Noteikumi”) ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Klienta (turpmāk – „Pircējs”) un www.goody.lv elektronisko tirdzniecības sadarbību, kas darbojas saskaņā ar Goody (turpmāk – „Pārdevējs”) noteikumiem, kas saistīti ar tiesībām, pienākumiem un Jūsu atbildību, iegādājoties preces interneta veikalā.

 
2. Sadarbības līgums

Līgums starp Pircēju un Pārdevēju aktivizējas no brīža, kad Pircējs veic pirkumu un noklikšķina uz pogu „Apstiprināt pasūtījumu”. Tūlīt pat, pēc pasūtījuma, Pircējs saņem apstiprinājumu, ka Jūsu pasūtījums bija saņemts un pieņemts.

 
3. Pircēja tiesības un pienākumi
3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā, saskaņā ar esošajiem noteikumiem un internetveikala procedūrām.
3.2. Pircējs ir atbildīgs par savu datu pareizību.
3.3. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas e-veikalā.
3.4. Pircējam ir nekavējoties jāziņo par visām izmaiņām saistībā ar datiem reģistrācijas formā, t.i. nekavējoties atjauninātie.
3.5. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma, informējot Pārdevēju un pamatojot savu atteikumu 48 stundu laikā, iesniedzot rakstisku paziņojumu.
3.6. Pircējam nevar, bez pamatota iemesla, atteikties no pasūtījuma. Ja tas notiek, Pircējam pašam ir jāsedz visas transportēšanas izmaksas.
3.7. Pircējs piekrīt visiem tirdzniecības e-veikala noteikumiem un apsolās tos ievērot.
3.8. Pircējs ir atbildīgs par saturu (attēli, fotoattēli, teksts utt.), Kas augšupielādēts produkta noformēšanai. Pircējs nodrošina, ka augšupielādētais saturs nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī apstiprina, ka dizainu ir radījis viņš pats vai ka viņam ir tiesības vai pilnvaras izmantot augšupielādēto dizainu (preču zīme, autortiesības, patents utt.). Pircēja pasūtījums un priekšapmaksas rēķina apmaksa nozīmē, ka pircējam ir visas tiesības izmantot šo vizuālo materiālu un ka viņš ir atbildīgs par tā izmantošanas likumību.
 
4. Pārdevēja tiesības un pienākumi
4.1. Pārdevējam ir pienākums, saskaņā ar pirkuma – pārdošanas līgumu, nodot pasūtījumu Pircējam, t.i. viņam pieder īpašumtiesības uz precēm un to kvalitāti.
4.2. Ja līgumā nav noteikts citādi, Pārdevējam ir jānodot prece tādā stāvoklī, kādā tā tika nodota pirkšanas-pārdošanas laikā.
4.3. Pārdevējs ir atbildīgs paziņot Pircējam, ja ārkārtas apstākļu gadījumā, Pārdevējs aptur vai izbeidz jebkādas darbības saistībā ar e-veikalu.
4.4. Pārdevējam ir tiesības apturēt Pircēja piekļuvi pie e-veikala vai anulēt reģistrāciju bez iepriekšējās informēšanas, ja Pircējs mēģina traucēt stabilo e-veikala darbību.
4.5. Pārdevējs ir spējīgs vienpusēji mainīt šos noteikumus.
4.6. Pārdevējs ir atbildīgs piegādāt pasūtīto preci(-es) Pircējam uz norādīto adresi noteiktajā laika periodā.
4.7. Ja Pārdevējs, primāru iemeslu dēļ nevar piegādāt pasūtījumu Pircējam, Pārdevēja pienākums ir piedāvāt līdzīgu preci un ja Pircējs atsakās pieņemt pirkuma analogu, Pārdevējs ir atbildīgs atgriezt pirkuma naudu 72 stundu laikā, ja par preci tika samaksāts iepriekš.
4.8. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Pircēju ar e-veikala idejai atbilstošiem, dažādiem tiešsaites pakalpojumiem.
 
5. Preču un maksāšanas kārtību cena
5.1. Preces pasūtīšana internetveikalā www.goody.lv.
5.2. Pircējs, pasūtot preci, aizpilda pasūtījuma formu un samaksā par preci(-ēm), pārsūtot naudu caur bankas kontu.  Ir iespēja samaksāt skaidrā naudā kurjeram piegādes brīdī vai preces saņemšanas laikā.
5.3. Pircējs tiek informēts par tā pasūtījumu e-pasta formā.
5.4. Preces cenā nav iekļautas piegādes izmaksas.
5.5. Pasūtījumam, kura preču summa nesasniedz 14.00 EUR , tiek piemērota 2.00 EUR administrēšanas maksa, kas saistīta ar augstajām piegādes izmaksām. 

6. Preču atgriešana
6.1. Pārdevējs apņemas pieņemt bojātus vai sliktas kvalitātes produktus un aizstāt tos ar tādu pašu augstas kvalitātes precēm vai piedāvāt līdzīgus produktus, ja Pircējs nepiekrīt – atdot naudu.
6.2. Ja Pircējs saņēma bojātus vai sliktas kvalitātes produktus, nekavējoties griezties pie www.goody.lv e-veikala administrācijas.
6.3. Pircējam ir tiesības atgriezt produktu 48 stundu laikā no dienas, kad prece tika saņemta, ar nosacījumiem:
  6.3.1.  Iepakojums zaudēja izskatu Pārdevēja dēļ.
  6.3.2.  Produkts netika bojāts Pircēja dēļ.
  6.3.3.  Produkts nav ticis izmantots.
6.4. Ir iespēja atgriezt preci, ja tā nav iepatikusies, bet Pircējs pats apmaksā transporta izmaksas.
6.5. Nauda tiek atgriezta uz kontu, no kura tika veikta apmaksa par pasūtījumu ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā, kopš saņemts rakstisks lūgums/iesniegums.

 
7. Piegāde
7.1. Pārdevējs nosūta preci tikai pēc naudas saņemšanas par pasūtīto preci un piegādes izmaksām.
7.2. www.goody.lv piedāvā 2 Piegādes veidus:
  7.2.1.  Preces tiek piegādātas ar kurjeru 1- 4 darbdienu laikā.
  7.2.2.  Prece tiek saņemta Goody.lv birojā.
7.3. Ja produkts tiek piegādāts Pircējam skartajā iepakojumā, Pircējam ir tiesības nepieņemt to no kurjera. Šajā gadījumā, produkts tiks atgriezts uz internetveikalu un piegādāts jauns produkts bez papildus izmaksām.
 
8. Sūtīšanas informācija 

Pārdevējs nosūta visu pasūtījuma informāciju uz Pircēja e-pastu. Ja Pircējam rodas kādi jautājumi, tas droši var vērsties pie www.goody.lv administrācijas.

 
9. Konfidencialitāte

Visa Pircēja ievadītā informācija www.goody.lv

e-veikalā ir privāta, tāpēc Pircēja informācija netiks publicēta vai izplatīta bez Pircēja piekrišanas. Daļa informācijas (Pircēja adrese, vārds, uzvārds, telefona numurs) tiks nodotas kurjeram. Pārdevējs patur tiesības atklāt informāciju tiesībaizsardzības iestādēm, neskarot Latvijas Republikas likumus.

 
10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem ir pretrunā ar likumu, vai kādu iemeslu dēļ kļūst daļēji vai pilnīgi nederīgs, tas neanulē pārējos Līguma noteikumus.
10.2. Puses vienojas, ka Pārdevējs jebkurā brīdī var nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem trešajām personām bez klienta piekrišanas un tā iepriekšējas informēšanas.
10.3. Visas domstarpības par šo noteikumu izpildi starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas sarunu ceļā. Ja abas puses nav spējīgas atrisināt strīdu sarunu ceļā trīsdesmit (30) dienu laikā, šāds strīds tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu.